Podstawowe elementy dzisiejszych systemów wentylacyjnych

Współczesne systemy wentylacyjne coraz bardziej różnią się od tradycyjnej naturalnej wentylacji bądź mechanicznej, złożonej jedynie z samych wentylatorów. Są one coraz prostsze do instalacji, bardziej wydajne, a co najważniejsze – nie ograniczają się tylko do wymiany powietrza, ale również oczyszczają go z zanieczyszczeń i odzyskują ciepło.

Mowa oczywiście o systemach wyposażonych w specjalne wymienniki ciepła – rekuperatory. Ogrzane powietrze z wnętrza budynku, zanim wydostanie się na zewnątrz, przepływa przez rekuperator, oddając mu swoje ciepło. Dzięki temu zostały zniwelowane straty energetyczne związane z wentylacją. W czasie zimy rekuperator zapewnia znaczny odzysk ciepła, z kolei latem odzyskuje chłód.

Bez wątpienia rekuperatory to najważniejsze elementy w nowoczesnych wentylacjach. Używane są zazwyczaj rekuperatory z wymiennikami płytowymi krzyżowymi. Istnieje wiele ich rodzajów ze względu na miejsce zastosowania– rekuperatory bezkanałowe, dachowe, podsufitowe, ścienne i inne.

Ich montaż nie nastręcza trudności – jedynie rekuperatory dachowe wymagają jednego dodatkowego otworu w dachu. Są to urządzenia, które nie potrzebują do prawidłowej pracy żadnych przebudów kanałów wentylacyjnych.

Rekuperatory podsufitowe instaluje się przy samym suficie, wykorzystując do tego istniejące już kanały wentylacyjne. Z kolei ścienne są zazwyczaj elementem mniejszych wymienników ciepła.

O ile rekuperator jest charakterystycznym elementem współczesnego systemu wentylującego, nie jest jedynym. Na uwagę zasługują również filtry, które oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń oraz drobnoustrojów, przedostających się do wewnątrz. Co więcej – skutecznie wyłapują one generowane wewnątrz domu zanieczyszczenia.

By zapewnić maksimum bezpieczeństwa domownikom systemy wentylacyjne zaopatrzone są również w czujniki dwutlenku węgla.

Z powyższego opisu wynika jasny wniosek – nowoczesna wentylacja to nie tylko sprawny obieg powietrza, ale również oszczędność energii i wzmożone bezpieczeństwo!

Wymiennik ciepła - rekuperatory płytowe.
Wymiennik ciepła - rekuperatory płytowe, zasadnicza cecha odróżniająca je od innych rekuperatorów.

Jak dzielimy rekuperatory, czyli nowoczesne elementy wentylacji?
Rekuperatory możemy podzielić na przykład ze względu na rodzaj wymiennika, który jest w nich zastosowany. Wszystkie ich rodzaje mają swoje charakterystyczne zalety.

Rekuperatory a energia odnawialna z gruntu
Rekuperatory często wykorzystują energię odnawialną pochodzącą z gruntu.

Rekuperatory i wymienniki ciepła w urządzeniach chłodniczych.
Rekuperatory są nam niezbędne w codziennym życiu chociaż rzadko kiedy zdajemy sobie z tego sprawę.